Recruitment

Profielanalyse

Bij NewRoadz hebben de mensen de hoogste prioriteit in het proces. Dit betekent dat we samen met de opdrachtgever op zoek gaan naar een goede match op persoonlijke en professionele competenties, kenmerken en eigenschappen. Maar de échte kwaliteit is te vinden in de diepere laag. Daarom kijken wij ook naar gedrag en communicatiestijl van de organisatie en het team. Naar aanleiding van dit profiel begint de zoektocht naar de perfecte kandidaat.

Wervingsfase

Die zoektocht bestaat uit verschillende elementen, zo zoeken en benaderen wij altijd de best passende personen in onze eigen unieke persoonlijke netwerken en onze database. Ook maken we gebruik van diverse online platforms en databases om nieuwe mensen te leren kennen. Om voldoende zichtbaarheid en awareness te generen werven wij doelgericht via online advertenties en campagnes samen met onze marketingpartner.

Selectiefase

Na een voorselectie op harde eisen (opleiding, kennis en ervaring) nodigen wij kandidaten uit voor een oriënterend persoonlijk gesprek. Aansluitend nemen we een DISC analyse af om zicht te krijgen op gedrag en communicatie (onze consultants zijn allemaal DISC gecertificeerd door discfactor). Als er wat ons betreft voldoende aanknopingspunten zijn, introduceren wij de kandidaat bij de opdrachtgever zodat er een kennismaking gepland kan worden. Het is mogelijk om tijdens de procedure de kandidaten een assessment te laten maken om meer inzicht te krijgen. Hiervoor schakelen wij erkende (NIP) psychologen in die nader te bepalen competenties/kenmerken kunnen onderzoeken. Eventuele referenten zullen door ons gecheckt worden en we organiseren samen met de opdrachtgever dat 2e en volgende stappen in het kennismakingsmakingsproces doorlopen worden.

Plaatsing

Wanneer zowel kandidaat als opdrachtgever met een goed gevoel kan instemmen met indiensttreding en het contract getekend is spreken we van een plaatsing, wij genieten keer op keer van dit moment en zijn tot dit moment volop betrokken in het proces.  Tijdens de eerste periode van indiensttreding zullen wij contact houden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat om te kijken hoe de nieuwe samenwerking bevalt.

Wil je meer weten over NewRoadz of een vacature bij ons aanmelden? Neem vrijblijvend contact met ons op!